Georea s.r.o.

Firma byla pod původním názvem  Geodetické služby Geo-Real Tábor s.r.o. založena již v roce 1999.

V roce 2008 jsme se stali čistě rodinnou firmou a v roce 2014 firmu převzala po svém otci současná majitelka. V roce 2024 jsme se rozhodli pro zjednodušení firemního názvu

Jako rodinná firma působíme i nadále. Neopíráme se o systémy jakosti, využíváme dlouholeté zkušenosti a tradici.  Naše práce nás baví a naším cílem je spokojený zákazník. Ke každé zakázce proto  přistupujeme tak, aby byly splněny všechny požadavky objednavatele v co nejkratším čase a byla zajištěna přesnost a správnost v souladu s platnými předpisy.

Mezi naše zákazníky patří státní správa, stavební a projekční firmy, obce a především jednotlivci.

 

Údaje o našich obchodních partnerech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a to pouze za účelem nezbytně nutným k plnění smlouvy a vedení účetnictví.

Facebook
Instagram